gesnoeide acasia

Bomen Snoeien

Van nature heeft een boom eigenlijk geen snoei nodig. Het zijn de omstandigheden die snoei noodzakelijk maken. Snoeiwerkzaamheden kunnen zowel klimmend als met een hoogwerker worden uitgevoerd . Door middel van de juiste klimtechnieken zijn we vrijwel altijd instaat de juiste plekken in de kroon te bereiken.

De snoeitechniek is afhankelijk van de boomsoort en het beoogde doel.

Snoeien op verschillende manieren:

Begeleidingssnoei
Snoeien van jonge bomen tot de uiteindelijke takvrije stam is bereikt (bijvoorbeeld toekomstige probleemtakken verwijderen)

Onderhoudssnoei
Snoeien van volwassen bomen met handhaving van de kroonvorm. Hierbij worden slecht of dode takken verwijderd en de kroon wordt uitgedund. Verwijderen van dood hout, zieke en gebroken takken (bijvoorbeeld stormschade’s) ten behoeve van de veiligheid

Verjongingssnoei
Meestal bij oude bomen, waarbij zeer veel dood hout in de kroon voorkomt, vaak in combinatie met bemesting

Vormsnoei
b.v. leibomen en dakbomen

Knotten
Verwijderen van alle takken tot een bepaalde lengte (bijvoorbeeld het verwijderen van de kruin van knotwilgen)

Kandelaberen
Alle takken innemen (als uiterste redmiddel, wij zijn geen voorstander van het toppen van bomen )

Stabiliteitssnoei
Wegnemen van de windbelasting, vaak bij bomen die al deels zijn aangetast door houtrot

Fruitsnoei
Snoeien van fruitbomen zodat ze weer een optimale opbrengst geven

Plataan Berghem