logo groenkeur

Boomveligheid controle

 

Boomveiligheids-controles (V.T.A.):

Elke boomeigenaar dient te voldoen aan zijn of haar zorgplicht. Dit houdt in dat bomen gecontroleerd dienen te worden op hun veiligheid. Afhankelijk van standplaats, boomsoorten/of leeftijd dient dit jaarlijks of met langere tussenpozen te gebeuren. Per boom worden eventuele problemen beschreven en er zal, indien gewenst, een advies aan gehangen worden hoe deze problemen opgelost (kunnen) worden.

FOTO'S BOOMVEILIGHEID CONTROLE