BOOMVERZORGING ALGEMEEN

Boomverzorging is een relatief jong vak. In het verleden werd er minder aandacht besteed aan bomen dan tegenwoordig. De meerwaarde van groen in het stedelijk gebied wordt meer en meer ingezien. Bomen vormen enerzijds een belangrijke schakel in de ecologische processen anderzijds, zijn ze van belang voor mens en dier. Bomen leveren ons zuurstof en dragen door hun kleur, vorm en karakter bij aan de sfeer van een tuin, straat of zelfs een hele wijk. Daarnaast filteren bomen fijnstof uit
de lucht, zorgen voor koelte in de zomer, warmte in de winter (kachelhout) en
leveren ons bouwmateriaal (planken en balken) en soms eetbare vruchten.

Als een boom mocht kiezen... dan wist hij het wel! Zo veel mogelijk groeien en bloeien,
kortom zo groot mogelijk worden en zorgen voor voortplanting. Dit is in de natuur ook altijd mogelijk en zorgt juist voor die mooi uitgegroeide exemplaren waar iedereen van kan genieten zonder enige belemmering of risico. Alle bomen die niet in de vrije natuur staan en daardoor te weinig ruimte hebben om zich te kunnen ontwikkelen, dienen te worden onderhouden. Denk hierbij aan bomen langs wegen en paden, bebouwing, tuinen en parken. Deze worden soms te groot voor hun standplaats en dan moet er worden ingegrepen om de overlast en eventuele risico’s te minimaliseren.

Als boomeigenaar heeft u de wettelijke zorgplicht voor uw boom. Dit houdt in dat onderhoud onvermijdelijk is. Denk hierbij aan het snoeien van dood hout boven wegen en paden of breukgevoelige takken, dit alles om kans op uitbreken te voorkomen. Ook voor het signaleren van aantastingen in uw boom laat u uw bomen controleren door een specialist.

Deskundig advies en een zgn. VTA-onderzoek (Visual Tree Assesment) vormen de start van een goede boomverzorging. Gebreken aan een boom worden dan visueel geconstateerd en daar kan een conclusie uit worden opgemaakt. Hierdoor kan vaak door een juiste reactie (bv. snoeibeurt, voeding, kroonverankering) de problemen worden weggenomen. Derks Boom & Tuin is gecertificeerd voor het uitvoeren van Boomveiligheidscontrole's.